BESEDILO

pronađi tišinu i pokrij se morem
misečevom tintom zapiši snove
jer jutro  će opet doniti sjene
prešuti te riči
i sidi kraj mene
od kada te znam ja virujem u anđele
od kada te znam ja virujem da postoje
od kada te znam
ja virujem u anđele
od kada te znam
ja virujem da postoje

ne viruj sudbini čitanoj iz dlana
putove svoje stvorit ćeš sama
zaklopi sad oči i pusti me sebi
sidri se mirno
srcem o tebi
od kada te znam
ja virujem u anđele
od kada te znam
ja virujem da postoje
od ka da te znam
ja virujem u anđele
od kada te znam
ja virujem da postoje

pogledom ugasi lunu
obriši sol sa ….
okreni novu stranu
prizovi nova jutra

oluja se diže
jer ja virujem u anđele
i siguran stižen
jer ja virujem da postoje
od kada te znam
ja virujem u anđele
od kada te znan
ja virujem da postoje
ja viruuujjeeeem
da poosstoojeeee
ja virujeeeem
ja virujeeeen
od kada te znan
ja virujen u anđele
od kada te znan
ja virujen da postoje
od kada te znan
ja virujen u anđele
od kada te znan
ja virujen u anđele
ja virujem u anđele
od kada te znan
ja virujen da postoje
od kada te znan

Dodal

Besedilko Admin

DELI

KOMENTIRANJE JE ONEMOGOČENO