BESEDILO

Teško nam je lipo reći,
ono što je bilo lipo,
sanjali smo mi o sreći,
virovali u to slipo,
sad se više nima kamo,
naresli smo i sve znamo.

Teško nam je tužno reći,
ono što je bilo tužno,
mislili smo more preći,
brisali smo ono ružno,
sad se vise nima kamo,
naresli smo i sve znamo.

Adio, adio kumpanji,
naš misec je pijan i crn,
adio, adio kumpanji,
u srce se zabija trn,
adio, adio, adio kumpanji.

Teško nam je reći išta,
što bi se još moglo reći,
satrli smo sva godišta,
da bi mogli more preći,
sad se više nima kamo,
naresli smo i sve znamo.

Dodal

Besedilko Admin

DELI

KOMENTIRANJE JE ONEMOGOČENO