BESEDILO

Takrát, k’ v dežel’ je vigred,
od sreče na vek m’ gre.
Neraj b’ v’s svet objeva
pa stis’nva na srce.

Pomis’lte, kašna bva zemla,
če vigred sploh neb pršva.
Vsa zemla b bva tiha, m’rzva
pa v’s cajt brez lublena.

Punca, n’č na s’krb’,
vigred bo p’ršva,
s sabo bo p’rnesva
cev koš flet’nga.

Nejveč bo zeléna,
lep’h, topl’h dni,
petja pa ‘lbezn’,
sreče za ‘ldi.

Ja, vigred, ‘lbez’n, muska,
na svet so naj lepš ‘rči.
Jest misl’m, de to je sreča,
k’ zmerej ogreje ‘ldi.

Pomis’lte, kašna bva zemla,
brez cvetja pa lublena.
Sej taka b’ hmav um’rva,
če vigred mim ne b’ šva.

Dodal

Besedilko Admin

DELI

KOMENTIRANJE JE ONEMOGOČENO