BESEDILO

Muzikantje so prišli,
zbrali se sred’ vasi,
zdaj se veselimo vsi,
polka nas skup’ drži.
Naj bo zima ali maj,
dobro voljo trosijo,
dan na dan, s kraja v kraj
pesmi vam nosijo,
naj bo star ali mlad,
z nami pleše rad.

Muzikantje so doma,
kjer le kdo plesat zna
in prešernega srca
pesmi te rad ima.
Naj bo ura polnoči,
polka nas še skup’ drži,
se domov nam ne mudi,
kar nas tu je ljudi,
naj se vsak zavrti,
plesu konca ni.

Dodal

Besedilko Admin

DELI

KOMENTIRANJE JE ONEMOGOČENO