BESEDILO

Že skoraj v vsaki vasi gasilski dom stoji,
tam zbiramo se radi, kar dobrih je ljudi,
saj muzika nas vabi ter petje in še kaj,
tu vedno je veselo in pravi direndaj.

Pozimi kar v dvorani mi zavrtimo se,
poleti pa na vrtu si brusimo pete.
Če nam denarja manjka, imamo tombolo,
pogumni smo, veseli, ko vince pijemo.

Ko se oglasi sirena, pa hitimo na pomoč,
kjer pokaže se potreba, je prisotna naša moč.
Pri povodnjih in požarih, kjer hudo ljudem grozi,
mi rešujemo imetje in skrbimo za ljudi.

Za pomoč ljudem v nezgodah smo pripravljeni vsak dan,
a nesreče pa varuje nas veseli Florijan.

Dodal

Besedilko Admin

DELI

KOMENTIRANJE JE ONEMOGOČENO