BESEDILO

Zlatni konci litnje zore
došli su u njene dvore,
da bi moju jubav budili.
Svitlo nek joj jubi lice
lipo ka u cesarice,
kad je ja ne mogu jubiti.

Zlatna mriža njenog tila
dušu mi je uvatila
da je bacin nazad u more.
Svake noći prije zore
dolazim u njene dvore
bile dvore svoje pokore.

Cilega života ja sam tija samo nju,
da do njenog srca nađem put,
Cilega života moje tilo je bez nje,
ka cviće bez vode.

Dodal

Besedilko Admin

DELI

KOMENTIRANJE JE ONEMOGOČENO